Om Sazzex …

Sazzex gör det goda arbetslivet möjligt!

Sazzex ger råd, konsulterar och utbildar inom följande kompetensområden:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Rehabilitering
  • Processmodellering och systemstöd för verksamhetsprocesser

 

photo (1)

Ulf Lindberg, ulf.sazzex(at)gmail.com är teknologie doktor i Arbetsvetenskap/Arbetsmiljöplanering och har arbetat som forskare, lärare, konsult, VD, HR-strateg, verksamhetsutvecklare mm – hela tiden med fokus på arbetsorganisation, arbetsmiljö, förändringsprocesser och systemstöd (BPMS).

Telefon: +46 73 610 11 59

https://www.linkedin.com/in/ulf-lindberg-ba997310/